Trots kritiken om att demensspecialister inte fått vara med i planeringen av Linköpings nya äldreboende som invigdes i dag, så var man från politiskt håll mycket nöjda med det nya bygget.