– Vi tar alltid orosanmälningar på allvar, säger Birgit Häger, som är biträdande socialchef i Torsby.