Vi är utbildade och tar hand om dem som byggde upp vårt samhälle.