Humanekologen: aktioner som skapar irritation stjäl energi.