SVT:s reportrar åker varje dag ut för att möta människor, samla in bilder och rapportera om det som händer. Trots hårda restriktioner. Vi gör det för att vi har ett samhällsuppdrag – och vi ska utföra uppdraget utan att utsätta oss själva eller andra för onödiga risker.