Länder med stora regnskogar sitter med världens kanske mest efterfrågade resurs, samtidigt som deras ekonomiska situation inte är den bästa. Det är dags att dessa länder får betalt. Det handlar om allas överlevnad, skriver läsaren Gunnar Bosell.