Invånare i Villa Alemana i Chile demonstrerade till stöd för barnens morfar.