Talmannen har inte sett någon rörelse bland partierna.