Beskedet att Sunderby sjukhus tvingas minska antalet vårdplatser i helgen kommer inte som någon överraskning för personalen.