Distansundervisning för länets gymnasieelever ska fortsätta åtminstone fram till den 24:e januari. Det kräver inte bara mer av eleverna, även lärarna tvingas anpassa undervisningen.