Sverige är mer likt Belgien och Italien än Norge och Finland.