Västra Götalandsregionen börjar nästa vecka att testa bland annat poliser med misstänkt covid-19-smitta.– Vi lägger till räddningstjänst, polis och kriminalvård i ett första steg, säger Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör i regionen.