Med anledning av smittläget inför Västra Götalandsregionen det som kommit att kallas familjekarantän.