Att människor värderas olika verkar fortfarande svårt att ta in.