Ulla Hens, verksamhetsutvecklare på Torsby sjukhus, lyfter fram struktur och samarbete som två av de viktigaste nycklarna för att få saker att fungera under året. Och hon har även dragit en del viktiga lärdomar. – Vi behöver inte åka på så mycket olika möten som vi har gjort. Digitala lösningar fungerar alldeles utmärkt, säger hon.