I en skrivelse varnar Torbjörn Roos, verksamhetschef för Anestesi, Operation och IVA-kliniken på Falu lasarett, för att man inte klarar sitt akutoperativa uppdrag på grund av underbemanning. Regiondirektör Karin Stikå Mjöberg säger i ett pressmeddelande att hon ser mycket allvarligt på situationen och att hon vidtagit en rad åtgärder.