I måndags kom beskedet att flera medarbetare kan sägas upp på Dammsdalskolan i Vingåker. Orsaken är ett minskat antal elever, vilket lett till ett förväntat budgetunderskott på 7,5 miljoner kronor som nu behöver åtgärdas.