SLUTREPLIK DN DEBATT 26/10. Att förändra det segregerande friskolesystemet innebär inte att vi vill ha ”minskad valfrihet” eller ”tvångsplaceringar” och vi vill inte heller ”riva upp hela det svenska skolsystemet”. Det vi förordar är snarare att riksdagen, i linje med OECD:s rekommendationer, förändrar reglerna för vårt nuvarande skovalssystem så att det blir mindre segregerande, skriver...