Ska ha gjort att tillförseln av flytande kväve stängdes av • ”Nu ska vi bara förstå hur det uppstod.”