Risken är att sanningen inte kommer spela någon roll.