Göran Blohm skriver om Ivos rekommendation att dra in läkarlegitimation efter dödshjälp.