Fler yrkesgrupper ställer krav på att brott mot just dem ska straffas hårdare. Snart är det bara pensionärer och kassörskor som inte bedöms tillhöra en särskilt skyddsvärd grupp.