Ja, frågan i rubriken är verkligen befogad. I maj månad 2017 (lägg väl märke till 2017) kördes en belysningsstolpe ner utmed väg 122 i Nöbbele i anslutning till väg 805 i samband med en trafikolycka.