Högsta instans ger klartecken – frågan har följts med intresse i flera kommuner.