Experten ser ökad brandrisk när fuktigt virke når marknaden.