Magnus Johansson: ”Att jobba i butik i dag är ett serviceyrke”.