I tjugo år har planer på en ny evenemangsarena i Gränbyområdet varit på tapeten. Flera förslag har under åren lagts ner och det senaste har pausats – men ambitionen är att arenaplanerna ska förverkligas den här gången.