Trafikverket ska snart reparera flera broar i Kronoberg. Vid ett broarbete på Norrleden i Växjö ska vägen smalnas av och hastigheten sänkas.