Södra Bergundasjön ska renas med hjälp av fem miljoner kronor som kommunen har fått i statsbidrag. Redan nästa år påbörjas arbetet med en aluminiumbehandling i Södra Bergundasjön.