Under torsdagen lämnades en ny bygglovsansökan för källaren i Växjös nya stations- och kommunhus in till byggnadsnämnden.