Revisorerna slog ned på styrelsens sammansättning. Det var för många kvinnor i förhållande till män i styrelsen. Nu måste den småländska föreningen Leader Linné hålla ett extra årsmöte.