Växjö kommun ser inte att de brustit på något sätt i fallet med den 17-åriga flicka som dödades på ett HVB-hem. Flickan kom från Växjö och det var de som hemkommun som ansvarade för placeringen.