Kommuner med hög arbetslöshet, låg sysselsättning och ett stort mottagande av asylsökande får inte alltid göra undantag från den lag som ger asylsökande rätt att bo var de vill. Det får däremot kommuner som har bättre förutsättningar. Nu växer kritiken från kommuner som står utanför undantaget.