Efter två veckor måste de boende i Sandhem i Mullsjö kommun fortfarande koka det vatten som ska användas till mat. Vattnet är inte tjänligt utan innehåller tarmbakterier.