Gnesta kommun häver kokningsrekommendationen i samråd med tillsynsmyndigheten. Laxneborna kan återigen använda dricksvattnet.