Det har bildats en vattenansamling på E4 i höjd med Österängen i Jönköping. Orsaken är en vattenläcka på Birger Jarlsgatan.