Den vattenläcka som uppdagades i Lugnvik under måndagen har nu åtgärdats och vattnet har släppts på igen. Drabbade abonnenter uppmanas dock att koka sitt dricksvatten i väntan på att kommunen får provsvar.