Det är för närvarande en vattenläcka i Sätra i Gävle och som påverkar hela Sätra. Gästrike Vatten har ännu inte lokaliserat läckan.