Trots att lösningar finns • I Hertingforsen har man kunnat skydda den hotade arten.