Vattenkraften står för nära hälften av den svenska elproduktionen och spelar en avgörande roll i klimatomställningen och för elanvändarna.