Det statliga företaget Vattenfall bekräftar att man lämnat in en anmälan hos Svenska Kraftnät om anslutning av nya kärnreaktorer till elnätet. – Vi har inte fattat några beslut om att bygga reaktorer men vill ta höjd för möjligheten, säger Markus Fischer presschef på Vattenfall till SVT.