Statliga Vattenfall måste betala drygt sex miljoner kronor till en fond hos råvarubörsen Nasdaq Commodities mellanhand Nasdaq Clearing. Mer än halva fonden har gått åt för att täcka förlusten på 1,2 miljarder kronor som norske elhandlaren Einar Aas gjorde tidigare i veckan. Aas hotas nu av personlig konkurs.