Det statliga företaget Vattenfall har lämnat in en ansökan om att bygga nya kärnkraftsreaktorer vid Ringhals, rapporterar Aftonbladet.