Statliga Vattenfall har lämnat in en ansökan om att bygga nya kärnkraftsreaktorer vid Ringhals, rapporterar Aftonbladet. Målet är att den ska anslutas till elnätet 2032, enligt tidningen. – 2032 är väldigt ambitiösa planer, säger klimatminister Romina Pourmokthari (L).