Den låga grundvattennivån gör att badhuset i Skene inte kommer att öppna som planerat i början av september. – Vi måste i första hand säkra tillgången på dricksvatten, säger Niklas Gusténius, enhetschef på Marks kommun.