Räddningsledningen i Haparanda är förberedda för ett värsta scenario där vatten nivåerna fortsätter att stiga men på onsdagsförmiddagen är läget lite lugnare.