Från och med torsdagen, den 13 januari, stänger Västtrafik framdörrarna på de flesta bussar. Orsaken är den ökade smittspridningen av coronaviruset.