Västra länken kommer att öppna tidigast hösten 2024. NCC vägrar åtgärda de brister som finns på sträckan – istället ska Trafikverket göra det. – Det vore oansvarigt av oss och fel mot skattebetalarna att ta vägen i drift när den inte är godkänd och med så många fel, säger Tomas Ek, projektledare vid Trafikverket.