Akuta uppdrag är alltid prioriterade, och på kvällar, nätter och helger har Västra Götalandsregionen två beredskapstolkar. Det säger Anne Granath, verksamhetschef på Syn- och tolkverksamheten.