Om regeringen inte fattar ett formellt beslut att staten ska stå för kostnaden för eventuella biverkningar av Modernas vaccin, kommer Västra Götaland inte att använda vaccinet.